top of page

סדנאות קצרות לארגונים וחברות

לתקשר בדיפלומטיות ובטקט ולנהל חילוקי דעות בצורה חיובית

בסדנא זו נלמד כיצד לתקשר באופן חיובי גם כאשר מתגלעות אי הסכמות במקום להיכנס לויכוחים ואי הסכמות מיותרים -
בדרך זו, נשמור על ערוצי תקשורת פתוחים בארגון, ננהל את הסיטואציה  במקום שהיא תנהל אותנו ונגיע לתוצאות אפקטיביות יותר.

משך ההדרכה

דקות 90

ניווט בתקופות של שינויים ואי ודאות

הסדנה נועדה לאפשר למשתתפים לנהל ולהוביל בצורה מוצלחת שינויים בארגון או במציאות היומיומית.

במקום להגיב - להיות פרואקטיביים ולהוביל לתוצאות מטיבות, המגדילות את פעילות החברה. משך ההדרכה

דקות 90

bottom of page